12
dec
2022
Falkenberg

Sweden

Årsmöte för året 2021 -2022

OBS: Om Ni inte kan komma ordna med en fullmakt så vi blir röstmässiga.

Ingrid Nilsson underhåller med Glöggföredrag och avslutar med ett Glögglotteri.