03
okt
2022
Falkenberg

Sweden

Jannike Tillå, 

 

Kommunikationschef Internetstiftelsen och en av landets mest inflytelserika tech-personer

 

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

 

Från deras hemsida

Vi är en stiftelse och vår urkund slår fast att vi ska säkerställa en stark och säker infrastruktur för internet som tillgodoser dagens och framtidens behov i Sverige samt främja forskning, utbildning och undervisning med inriktning på internet.

Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter även drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt och att ge kunskap om internetanvändningen i Sverige samt digitaliseringens påverkan på samhället.

Vi tillhandahåller evenemang och utbildningsinsatser som gör det enklare att förstå och använda internets tjänster och som bidrar till ökad kompetens och fler möten som främjar internetinnovation.