27
mar
2023
Falkenberg

Sweden

 Emma och Anders Zorns liv är porträtterade i ett flertal böcker. Genom dessa har Rita Isaksson
intresserat sig för deras liv och gärning.
Med ett bildspel ger hon en skildring av parets liv och även inblick i de välgärningar, som de gjorde.